QUYỀN NĂNG CỦA LỜI LÀM CHỨNG

Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con, và nhờ lời làm chứng của họ…

Khải Huyền 12:11 (BHĐ)

Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi về những gì Chúa đã làm cho bạn! Làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Trời, Lời của Ngài, và quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống bạn rất quan trọng!

Tôi muốn làm chứng về sự Thành Tín Của Ngài