NGỢI KHEN CHÚA!

Bây giờ bạn là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời!

Chúng tôi vui mừng cùng bạn!

CHIA SẺ LỜI LÀM CHỨNG CỦA BẠN

Chúng tôi muốn tặng bạn quyển sách điện tử này với tựa “ĐIỀU CHÚA GIÊ-SU THỰC SỰ ĐÃ LÀM CHO BẠN TẠI ĐỒI SỌ” viết bởi Mục Sư Randy, là người cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn thấy và hiểu được tầm quan trọng về sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su và đặt để trong bạn lòng khao khát để tiếp nhận vào cuộc đời mình tất cả những gì Chúa Giê-su đã chết để cung ứng cho bạn.

“Đức Chúa Giê-su Christ đã chết trên thập tự giá cho bạn, không chỉ để đem lại sự tha thứ tội lỗi cho bạn mà thôi nhưng Ngài cũng tạo bạn trở thành một nơi cư ngụ của Đức Thánh Linh, đem sự chữa lành cho bạn, và giải cứu bạn khỏi sự rủa sả của nghèo đói và khỏi quyền lực của ma quỉ.”

[wpdm_package id='3461']